Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Samsung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA VÂN TAY SAMSUNG:

1. Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung SHS-H505

 • Đổi mật mã:
  • Mở nắp pin mặt trong của khóa, nhấn vào phím REG phía bên trái. Có âm thanh báo và các số phía trước khóa sẽ sáng lên —-> Nhập mật đang sử dụng ( mặc định ban đầu lúc chưa đổi là 1234)  bấm phím (*) và nhập mật mã mới ( từ 4-12 ký tự số ) -->  (*) nhập lại mật mã mới 1 lần nữa  à kết thúc bằng phím (*).
 • Khai báo thẻ:
  •  Mở nắp pin mặt trong của khóa, à nhấn vào phím REG phía bên trái. Có âm thanh báo và các số phía trước khóa sáng lên —> Nhập mật mã đang sử dụng —> (*) --> Đưa thẻ qua trước phía vị trí đọc thẻ của khóa liên tiếp 2 lần, nếu có âm thanh báo tức là thẻ đã được nhận. (Nếu có nhiều thẻ thì đưa liên tiếp các thẻ vào cho đến hết thì thôi  trong vòng 20s -> và bấm phím (*) để kết thúc.
 • Xóa thẻ:
  •  Mở nắp pin mặt trong của khóa, nhấn vào phím REG phía bên trái ( giữ trong khoảng 3s) sẽ có âm thanh báo “ DING DONG DING DING” —> nhập mật mã đang sử dụng --> Kết thúc bằng phím (*) —>  ( nếu thành công sẽ có âm thanh báo “ DING DONG DENG”, nếu sai sẽ báo” DING DONG DING DONG”. Sau khi xóa thẻ thành công thì tất cả các sẽ bị xóa ( khóa không thể xóa từng thẻ riêng biệt, do vậy nếu cần dùng lại  thẻ nào thì phải khai báo lại thẻ đó).

2. Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Samsung SHS-H705

 • Muốn đổi mật mã : REG --> Mật mã đang sử dụng --> Nhấn số 1 --> (*) —> nhập mật mã mới ( từ 4-12 ký tự số ) --> (*) --> kết thúc bằng phím (*).
 • Đặng ký vân tay : REG --> Mật mã đang sử dụng --> Nhấn số 7 --> (*) --> Nắp mở khe đọc vân tay sẽ mở --> nhấp ngón tay vào khe đọc vân tay 3 lần liên tiếp ( mỗi lần sẽ được ghi nhận bằng tiếp kêu bíp ) —>  kết thúc (*).
 • Xóa từng vân tay : REG --> Mật mã đang sử dụng -->  Nhấn số 8 —> (*) —> nhấp ngón tay cần xóa vân tay vào khe đọc 1 lần —> (*).
 • Xóa tất cả vân tay : REG --> Mật mã đang sử dụng --> Nhấn số 9 —> (*) : Tất cả vân tay bị xóa
 • Reset khóa về trạng thái ban đầu: Nhấn giữ REG (3 giây) --> nhập dãy số 4560852580 --> kết thúc (*) --> mật mã được reset về mặc định là 1234, vân tay bị xóa hết.

3. Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung SHS-H625, H635

 • Muốn đổi mật mã : REG --> Mật mã đang sử dụng --> Nhấn số 1 --> (*) —> nhập mật mã mới ( từ 4-12 ký tự số ) --> kết thúc bằng phím (*).
 • Đặng ký thẻ : REG --> Mật mã đang sử dụng --> đưa thẻ qua vị trí đọc thẻ --> khi có tiếng kêu bíp là thẻ đã được nhận --> kết thúc nhấn ( *).
 • Xóa thẻ: REG ( giữ 3 giây( --> Mật mã đang sử dụng —> (*) : Tất cả thẻ bị xóa.
 • Reset khóa về trạng thái ban đầu: Nhấn giữ REG (3 giây) --> nhập dãy số 4560852580 --> kết thúc (*) --> mật mã được reset về mặc định là 1234, thẻ bị xóa hết.

4. Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay  Samsung SHS-P718, SHP-DP728

 • Muốn đổi mật mã : REG --> Mật mã đang sử dụng --> (*) —> nhập mật mã mới ( từ 4-12 ký tự số ) -->  kết thúc bằng phím (*).
 • Đặng ký vân tay : REG --> Mật mã đang sử dụng --> (*) --> Nắp mở khe đọc vân tay sẽ mở --> nhấp ngón tay vào khe đọc vân tay 3 lần liên tiếp ( mỗi lần sẽ được ghi nhận bằng tiếp kêu bíp ) —>  kết thúc bấm (REG).
 • Đặng ký thẻ: REG --> Mật mã đang sử dụng --> (*) --> đưa thẻ qua khu vực đọc thẻ ( mỗi lần sẽ được ghi nhận bằng tiếp kêu bíp, đưa lần lượt hết thẻ thì thôi ) —>  kết thúc bấm (REG).
 • Xóa từng vân tay : REG ( giữ 3 giây) --> Mật mã đang sử dụng --> (*) —> nhấp ngón tay cần xóa vân tay vào khe đọc 1 lần —> (REG).
 • Xóa tất cả vân tay : REG ( giữ 3 giây) --> Mật mã đang sử dụng --> (*) --> nhấn số 77 --> kết thúc bấm (REG) : Tất cả vân tay bị xóa
 • Xóa từng thẻ: REG ( giữ 3 giây) --> Mật mã đang sử dụng --> (*) —> đưa thẻ cần xóa  vào vị trí đọc thẻ  —> (REG).
 • Xóa tất cả thẻ: REG ( giữ 3 giây) --> Mật mã đang sử dụng --> (*) —> nhấn số 88 —> (REG).
 • Reset khóa về trạng thái ban đầu: Nhấn giữ REG (3 giây) --> nhập dãy số 4560852580 --> kết thúc (*) --> mật mã được reset về mặc định là 1234, vân tay bị xóa trắng.

5.Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay  Samsung SHP-DP920

 • Muốn đổi mật mã : REG  —> nhập mật mã mới ( từ 4-12 ký tự số ) -->  kết thúc bằng phím (*).
 • Đặng ký vân tay : REG --> Nắp mở khe đọc vân tay sẽ mở --> nhấp ngón tay vào khe đọc vân tay 3 lần liên tiếp ( mỗi lần sẽ được ghi nhận bằng tiếp kêu bíp ) —>  kết thúc bấm (REG).
 • Đặng ký thẻ: REG  --> đưa thẻ qua khu vực đọc thẻ ( mỗi lần sẽ được ghi nhận bằng tiếp kêu bíp, đưa lần lượt hết thẻ thì thôi ) —>  kết thúc bấm (REG).
 • Xóa từng vân tay : REG ( giữ 3 giây) -->  nhấp ngón tay cần xóa vân tay vào khe đọc 1 lần —> (REG).
 • Xóa tất cả vân tay : REG ( giữ 3 giây) -->  nhấn số 77 --> kết thúc bấm (REG) : Tất cả vân tay bị xóa
 • Xóa từng thẻ: REG ( giữ 3 giây) --> đưa thẻ cần xóa  vào vị trí đọc thẻ  —> (REG).
 • Xóa tất cả thẻ: REG ( giữ 3 giây) -->  nhấn số 88 —> (REG).
 • Reset khóa về trạng thái ban đầu: Nhấn giữ REG (3 giây) --> nhập dãy số 4560852580 --> kết thúc (*) --> mật mã được reset về mặc định là 1234, vân tay bị xóa trắng.

Đón xem các mẫu khóa cửa vân tay sam sung,  khóa cửa vân tay chính hãng sam sung

———————————————————-

Mọi thông tin cần hỗ trợ :

Vui lòng liên hệ : 0903.222.658 – 0906.299.922

Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ, tư vấn cho quý khách hàng.

Công ty CP Thương Mại 123 Việt Nam

Số: 53 Ngõ 83 Nguyễn Khang – Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call: 0906.299.922
Chat qua Zalo
Facebook