• Hướng dẫn đổi tay trái, phải khóa cửa vân tay O’LOK

  • Hướng dẫn sử dụng khóa cửa vân tay Loghome

  • Làm sao để bật – tắt tiếng beep của khóa điện tử

  • Khi nào nên thay một khóa cửa điện tử mới?

  • Hướng dẫn cách thay pin khóa cửa điện tử

  • Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay EPIC

  • Mở khóa cửa vân tay khi hết pin

  • Lắp khóa cửa vân tay mật mã cho biệt thự – nhà riêng

  • Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Yale

  • Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Samsung

Lên trên