• Khóa cửa vân tay O’LOK – sự lựa chọn tiêu dùng thông minh

  • Thẻ Mifare 13.56MHz – xu hướng công nghệ mới đảm bảo an toàn cho Khóa cửa vân tay cao cấp

  • Các mẫu khoá vân tay Adel phổ biến

  • Các mẫu khoá vân tay Yale phổ biến

  • Các mẫu khoá cửa vân tay Hàn Quốc phổ biến

  • Ưu điểm và nhược điểm của khoá vân tay Samsung

  • Thẻ RFID (RF) – Khóa Thẻ từ – Giải pháp Quản lý Khách sạn

  • Công nghệ nhận dạng vân tay bán dẫn (Semiconductor) và ứng dụng trong Khóa cửa vân tay O’LOK

  • Công nghệ Live-Scan và ứng dụng trong Khóa cửa vân tay Yale

  • Cách xác định đố cửa để lắp khóa điện tử, lắp khóa cửa vân tay

Lên trên